Phân phối và phát triển các sản phẩm Y tế Thông minh 4.0 tại thị trường Việt Nam

Cung cấp giải pháp và sản phẩm In-Vitro dựa trên phân tích quang phổ của dải sinh học: que thử thai sớm, ứng dụng theo dõi tiểu đường cá nhân....

Tư vấn và phát triển hệ thống vận hành khám chữa bệnh

Thong ke