Phân phối và phát triển các sản phẩm Y tế Thông minh 4.0 tại thị trường Việt Nam.

24/06/2019 15:56

 

Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp giải pháp kinh doanh cho các sản phẩm công nghệ y tế 4.0 tiên tiến trên thế giới về Việt Nam. Và xây dựng hệ thống tư vấn sức khoẻ sinh sản gia đình 24/07.

Thong ke