Cung cấp giải pháp và sản phẩm In-Vitro dựa trên phân tích quang phổ của dải sinh học

18/06/2019 14:45

Chúng tôi cung cấp giải pháp là các ứng dụng và phần mềm quản lý sức khoẻ cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi nhận OEM các sản phẩm thiết bị y tế về dòng xét nghiệm In-Vitro.

Ngoài ra, xây dựng hệ thống kết nối giữa người bệnh và bác sĩ, giữa bệnh nhân và các đại lý thuốc....

Các dải sản phẩm mang tính theo dõi và chuẩn đoán.

Thong ke