Eveline Care QUE THỬ RỤNG TRỨNG ĐIỆN TỬ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Group 1

Sử dụng công nghệ PixoTest

Công nghệ đột phá sử dụng cảm biến ánh sáng để phát triển hiện sự gia tăng hormone LH khi rụng trứng. Công nghệ được cấp 23 bằng sáng chế.

Group 2

Tự động lưu trữ thông tin

Tự động lưu trữ trên ứng dụng không cần ghi chép thủ công.

Group 3

Quản lý chu kỳ thông minh

Tự động lưu trữ kết quả test rụng trứng. Kết quả test rụng trứng được tự động lưu trữ phân tích trên ứng dụng. Không cần ghi chép thủ công.

Group 4

Dành được nhiều giải thưởng danh giá

image 1
image 2
image 3
73 sirona m with sensorsafe 20 67 manhattan grey primary image en us 5b9a89e85a13c 1 1
image 4
Eveline Ovulation Test 5 Pack 1

Một bộ Eveline Care bao gồm

image 5

Đầu đọc hỗ trợ phântích rụng trứng

image 6

10 que thửrụng trứng

image 7
Eveline Peak Sideways 20191128 1

Phần mềm phân tích rụng trứngAI thông minh

Eveline Care QUE THỬ RỤNG TRỨNG ĐIỆN TỬHÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Eveline Ovulation Test 5 Pack 1
Group 1

Sử dụng công nghệ PixoTest

Công nghệ đột phá sử dụng cảm biến ánh sáng để phát triển hiện sự gia tăng hormone LH khi rụng trứng. Công nghệ được cấp 23 bằng sáng chế.

Group 2

Tự động lưu trữ thông tin

Tự động lưu trữ trên ứng dụng không cần ghi chép thủ công.

Group 3

Quản lý chu kỳ thông minh

Tự động lưu trữ kết quả test rụng trứng. Kết quả test rụng trứng được tự động lưu trữ phân tích trê ứng dụng. Không cần ghi chép thủ công.

Group 4

Dành được nhiều giải thưởng danh giá

image 1
image 2
image 3
73 sirona m with sensorsafe 20 67 manhattan grey primary image en us 5b9a89e85a13c 1 1
image 4

Một bộ Eveline Care bao gồm

image 5

Đầu đọc hỗ trợ phântích rụng trứng

image 6

10 que thửrụng trứng

image 7
Eveline Peak Sideways 20191128 1

Phần mềm phân tích rụng trứngAI thông minh

TĂNG CƠ HỘI THỤ THAI NHỜ XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM TRỨNG RỤNG CHÍNH XÁC 99%

Áp dụng công nghệ phân tích y sinh học AI thông minh

Eveline Care sử dụng thông tin chu kỳ kinh, độ tuổi của bạn để phân tích, đối chiếu dữ liệu từ hơn 10.000 phụ nữ có chu kỳ kinh tương tự để đề xuất khoảng thời gian quan hệ có tỷ lệ thụ thai cao nhất cho bạn. Đó là những ngày bạn nên test que thử để tìm ra ngày rụng trứng.

Group 10
Group 9 1

Độ nhạy gấp 2 lần

Nhờ công nghệ cảm biến ánh sáng nên que thử rụng trứng điện tử Eveline Care giúp phát hiện sự gia tăng nồng độ LH nhạy gấp 2 lần so với que thường, từ đó dự đoán dược thời điểm rụng trứng một cách chuẩn xác nhất và trả kết quả về ứng dụng điện thoại chỉ sau 1 – 2 phút test que.

Kết quả trực quan

Que thử rụng trứng điện tử Eveline Care áp dụng công nghệ PixoTest để đọc dải màu sinh hóa trên que thử phân tích kết quả nồng độ LH trong nước tiểu theo 3 mức độ: THẤP – CAO – ĐẠT ĐỈNH giúp xác định thời điểm rụng trứng chính xác đến 99% nhờ đó tối ưu hóa cơ hội thụ thai.

Group 11
Group 9

Đồng hành cùng khách hàng

Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn hỗ trợ chuyên sâu 24/7 để giải đáp mọi thắc mắc và hướng dẫn tỷ mỉ từng bước cho bạn. Bạn chỉ cần một chiếc điện thoại và bộ que thử Eveline Care, việc còn lại hãy để chúng tôi lo. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành cùng bạn cho đến khi thụ thai thành công

TĂNG CƠ HỘI THỤ THAI NHỜ XÁC ĐỊNHTHỜI ĐIỂM TRỨNG RỤNG CHÍNH XÁC 99%

Áp dụng công nghệ phân tích y sinh học AI thông minh

Eveline Care sử dụng thông tin chu kỳ kinh, độ tuổi của bạn để phân tích, đối chiếu dữ liệu từ hơn 10.000 phụ nữ có chu kỳ kinh tương tự để đề xuất khoảng thời gian quan hệ có tỷ lệ thụ thai cao nhất cho bạn. Đó là những ngày bạn nên test que thử để tìm ra ngày rụng trứng.

Group 10
Group 9 1

Độ nhạy gấp 2 lần

Nhờ công nghệ cảm biến ánh sáng nên que thử rụng trứng điện tử Eveline Care giúp phát hiện sự gia tăng nồng độ LH nhạy gấp 2 lần so với que thường, từ đó dự đoán dược thời điểm rụng trứng một cách chuẩn xác nhất và trả kết quả về ứng dụng điện thoại chỉ sau 1 – 2 phút test que.

Kết quả trực quan

Que thử rụng trứng điện tử Eveline Care áp dụng công nghệ PixoTest để đọc dải màu sinh hóa trên que thử phân tích kết quả nồng độ LH trong nước tiểu theo 3 mức độ: THẤP – CAO – ĐẠT ĐỈNH giúp xác định thời điểm rụng trứng chính xác đến 99% nhờ đó tối ưu hóa cơ hội thụ thai.

Group 11
Group 9

Đồng hành cùng khách hàng

Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn hỗ trợ chuyên sâu 24/7 để giải đáp mọi thắc mắc và hướng dẫn tỷ mỉ từng bước cho bạn. Bạn chỉ cần một chiếc điện thoại và bộ que thử Eveline Care, việc còn lại hãy để chúng tôi lo. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành cùng bạn cho đến khi thụ thai thành công

Rectangle 6
Rectangle 6

QUE CANH TRỨNG ĐIỆN TỬ EVELINE CARE CÓ GÌ NỔI TRỘI?

bang uu diem eveline

QUE CANH TRỨNG ĐIỆN TỬ EVELINE CARECÓ GÌ NỔI TRỘI?

image 9