CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TMSC VIỆT NAM

  • Trụ sở: LK 13 Romantic Park, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội
  • Điện thoại: 0969902992
  • Email : support@tmsc-vn.com
  • Website: www.tmsc-vn.com

I. Liên hệ Phân phối và mua sản phẩm            

Công ty TNHH Công nghệ y tế TMSC Việt Nam

LK 13 Romantic Park, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Email: van.truong@tmsc-vn.com

II. Liên hệ Tuyển dụng Nhân sự:            

Công ty TNHH Công nghệ y tế TMSC Việt Nam

Email: ngoc.nguyenbich@tmsc-vn.com

III. Liên hệ Marketing & Truyền thông:          

Công ty TNHH Công nghệ y tế TMSC Việt Nam

Email: van.truong@tmsc-vn.com

IV. Liên hệ về tư vấn SKSS:          

Công ty TNHH Công nghệ y tế TMSC Việt Nam

Email: hong.dang@tmsc-vn.com