logo 1

MÁY XÉT NGHIỆM
TINH TRÙNG TẠI NHÀ
YO HOME SPERM
TEST

info head 1
Rectangle 3

Tìm hiểu thêm

yo sperm test full
logo 1

MÁY XÉT NGHIỆM TINH
TRÙNG TẠI NHÀ
YO HOME SPERM TEST

info head 1
Rectangle 3

Tìm hiểu thêm

yo sperm icon 1

Tại sao nên dùng Yo Sperm Test?

yo sperm icon 2
1 3
2 3
3 3
4 3

Bộ sản phẩm Yo Sperm Test bao gồm

yo sperm icon 1

Tại sao nên dùng Yo Sperm Test?

yo sperm icon 2
1 3
2 3
3 3
4 3

Bộ sản phẩm Yo Sperm Test bao gồm

1 2
3 2
YO kit update logo 1 2
5 1
4 2 1
2 2
6 1

*Sau khi dùng hết 2 test kits đi kèm trong bộ xét nghiệm,
bạn có thể mua thêm kit rời để xét nghiệm thêm!

YO kit update logo 1 2
1 2
3 2
2 2
6 1
5 1
4 2 1

*Sau khi dùng hết 2 test kits đi kèm trong bộ
xét nghiệm, bạn có thể mua thêm kit rời để
xét nghiệm thêm!

ý nghĩa kết quả xét nghiệm Yo Sperm

YOUTUBE 2

yoscore4 1 1

Điểm số phân tích chất lượng tinh dịch đồ
YO Score phản ánh mật độ tinh trùng di chuyển
trên 1ml tinh dịch

ý nghĩa kết quả xét nghiệm Yo Sperm

YOUTUBE 3

yoscore4 1 1

Điểm số phân tích chất lượng tinh dịch đồ
YO Score phản ánh mật độ tinh trùng di chuyển
trên 1ml tinh dịch

Lợi thế của Yo Sperm
với phương pháp xét nghiệm khác

so sanh yo vs di vien 1 1

Lợi thế của Yo Sperm
với phương pháp xét nghiệm khác

so sanh yo vs di vien 1 1